ZAKAZ KOPIOWANIA

Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm

Sukces to zdolność do przechodzenia od jednej porażki do następnej bez utraty entuzjazmu.

READ - WATTPAD

When I began read english book I didn't know that I'm going to go another diffrent world. It was like a wind, which gave you a propertly direction. I decided that I will be following behind him. My first English book was The cronicles of Narnia, but I really know this book on Polish. Today I decided that I will update some books, which I read. My list is very long, because there are a mainly short stories anyway, can you see yourself. Enjoy yourself!

Kiedy zaczynałam czytać angielskie książki, nie wiedziałam, że zamierzam wejść do innego, nieznanego świata. To było jak wiatr, który dał mi właściwy kierunek. Zdecydowałam, że będę podążać za nim. Moją pierwszą książką była Opowieści z Narni, ale tak naprawdę dobrze znałam tą książkę po polsku. Dzisiaj postanowiłam zaktualizować książki, które przeczytałam. Moja lista jest bardzo długa, ponieważ są to głównie krótkie opowiadania, zresztą zobaczcie sami. Przyjemnej zabawy!

WATTPAD (aplikacja na PC/telefon)Pozostałe przeczytane książki: STARA LISTA

No comments:

Post a Comment