ZAKAZ KOPIOWANIA

Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm

Sukces to zdolność do przechodzenia od jednej porażki do następnej bez utraty entuzjazmu.

Friday, 20 February 2015

VOCABULARY


How I learn to
a vocabulary?

The words that are relevant to
our communication.


Learning vocabulary
The words that are relevant to our communication. Here are a few of my rules: First, do not be terrified by the amount we need to learn. I just do not remember everything. With this approach, it's much easier. I learn the method of childhood, exactly as taught to memorize a small child. He repeats his parents, grandparents, moreover, what can I say, the child repeats everything from everyone. Assigns a word to a particular situation, so it's perfectly able to play back a statement at the least expected moment.


Nauka słownictwa
Czyli słówka które potrzebne są do naszej komunikacji. Oto kilka moich zasad: Po pierwsze, nie można przerażać się ilością jaką musimy się nauczyć. I tak nie zapamięta się wszystkiego od razu. Z takim podejściem jest mi dużo łatwiej. Uczę się metodą z dzieciństwa, dokładnie tak, jak uczy się zapamiętywać małe dziecko. Powtarza po rodzicach, dziadkach, zresztą co tu dużo mówić, dziecko powtarza wszystko od wszystkich. Przypisuje słowo do konkretnej sytuacji, dlatego tak perfekcyjnie potrafi odtworzyć daną wypowiedź w najmniej oczekiwanym momencie.
Słownictwa uczyć się można w różny sposób. Ja wykorzystuje możliwości, takie jakie posiadam. Nowe słówka powtarzam na głos. Po to, by oswoić się ze swoim głosem, który brzmi zupełnie inaczej w języku angielskim niż język ojczysty.

Program Anki
Jest darmowy i naprawdę go polecam. Ułatwia i usprawnia całą fiszotekę.
Uczę się metodą skojarzeniową. Nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy. Przypisywałam słówko do określonej rzeczy. Wczoraj (18.02.15) do swojej bazy słówek zaczęłam dodawać obrazki rysunkowe, które utrwalają mi określone słówko jeszcze bardziej.
Książki
Czytanie książek poprawia pisownie. Staram się przeczytać choć jedną stronę dziennie. Szczególnie zwracam uwagę na konstrukcje zdaniowe.

Słuchanie muzyki
Z dowolnego internetowego radia :) 

Strony internetowe
Ogromne bogactwo ciekawych stron w języku angielskim :) Wystarczy zmienić język przeglądarki, facebook-a  na angielski. W telefonie nie mam jeszcze odwagi.

No comments:

Post a Comment